Piony klastra

Pion diabetologiczny

Koordynator: dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

 

Zakres realizowanych projektów:

 • Badania przesiewowe pracowników firm i instytucji Podkarpackiego Klastra dla Zdrowia (badania stacjonarne) – badania krwi, badanie z wykorzystaniem analizatora składu masy ciała Tanita
 • Edukacja w zakresie profilaktyki, przyczyn i leczenia otyłości, cukrzycy oraz dyslipidemii (szkolenia on-line)

Pion genetyczny

Koordynator: dr hab. n. med. Izabela Zawlik

 

Pion kardiologiczny

Koordynator: dr Rafał Sztembis

 

Zakres realizowanych projektów:

 • Edukacja w zakresie profilaktyki, przyczyn i leczenia chorób układu krążenia (szkolenia on-line)

Pion nefrologiczny

Koordynator: dr n. med. Marzena Janas

 

Pion onkologiczny

Koordynator: lek. Kamil Kuć

 

Zakres realizowanych projektów:

 • Edukacja – szkolenia/seminaria/warsztaty dedykowane dla pracowników firm/instytucji pożytku publicznego w celu zwiększenia świadomości w zakresie badań i zachowań profilaktycznych, możliwych form leczenia i rehabilitacji (szkolenia stacjonarne oraz on-line prowadzone przez specjalistów)
 • Badania genetyczne – dzięki laboratorium genetycznemu CM MEDYK istnieje możliwość badań genetycznych określających indywidualne predyspozycje do zachorowalności na wybrane choroby nowotworowe
 • Badania profilaktyczne:
  • dostęp po bezpłatnych badań profilaktycznych (mammografia, cytologia, samobadanie piersi, samobadanie jąder, kolonoskopia)
  • dostęp do specjalistów onkologii
  • dostęp do dodatkowych badań diagnostycznych np. badania krwi, gastroskopia, dermatoskopia i inne

Pion psychiatryczny

Koordynator: dr n. med. Beata Wisz

 

Pion transplantologii

Koordynator: dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

 

Pion profilaktyka narządu ruchu

Koordynator: dr Grzegorz Magoń

 

Zakres realizowanych projektów:

 • Edukacja – szkolenia/seminaria/warsztaty (stacjonarnie lub on-line) dedykowane dla pracowników firm/instytucji pożytku publicznego w zakresie fizjoprofilaktyki zmian zwyrodnieniowych i ergonomii ruchu m.in.:
  • wsparcie w indywidualnym określeniu ergonomicznych elementów stanowiska pracy
  • ćwiczenia w pracy – promocja aktywnej przerwy w czasie pracy poprzez wykonywanie dedykowanych dla wybranej grupy pracowników (praca siedząca/praca stojąca) ćwiczeń fizycznych np. filmy instruktażowe
  • szkolenia w zakresie sposobu wykonywania poprawnych wzorców ruchowych w pracy i w domu
 • Badania przesiewowe pracowników – badanie zakresu ruchomości kręgosłupa
  (badania stacjonarne)

Pion geriatryczny

Koordynator: lek. med. Mirosław Szpunar

 

Pion telemedycyny

Koordynator: lek. med. Stanisław Mazur

 

Zakres realizowanych projektów:

Głównym projektem realizowanym w ramach pionu telemedycyny jest Informatyzacja medyczna osób po 55 roku życia. Jest to projekt dedykowany dla wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego po ukończeniu 55 roku życia. Celem projektu jest wykształcenie umiejętności informatycznych w zakresie usług i świadczeń medycznych realizowanych w formie hybrydowej w wybranej grupie wiekowej.

Szybki postęp cywilizacyjny powoduje wykluczenie cyfrowe seniorów. Nieumiejętność odnalezienia się w świecie technologii, staje się coraz większym ciężarem dla osób starszych. Potrzeba ucyfrowienia tej grupy społecznej w dobie pandemii staje się jeszcze pilniejsza, zważywszy na wdrożone udogodnienia w zakresie e-medycyny oraz przeniesienia wizyt lekarskich (oraz innych usług medycznych, prozdrowotnych) do strefy online.

Student dla Seniora

Obecnie trwają prace nad podpisaniem umowy między Centrum Medycznym Medyk Sp. z o.o. Sp. k., a Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie realizacji Projektu „Student dla Seniora”. Projekt ten stanowi element większej inicjatywy jaką jest Informatyzacja medyczna osób po 55 roku życia. Głównymi założeniami projektu jest wykorzystanie potencjału kształcącej się kadry medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne) w celu zwiększania samodzielności i bezpieczeństwa seniorów zamieszkujących teren miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego, a także realizacja elementów praktycznych cyklu kształcenia (wybór poszczególnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych danego przedmiotu, które mogą zostać zdobyte w czasie indywidualnych spotkań z seniorami).

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów