Pion onkologiczny

Koordynator: lek. Kamil Kuć

 

Zakres realizowanych projektów:

  • Edukacja – szkolenia/seminaria/warsztaty dedykowane dla pracowników firm/instytucji pożytku publicznego w celu zwiększenia świadomości w zakresie badań i zachowań profilaktycznych, możliwych form leczenia i rehabilitacji (szkolenia stacjonarne oraz on-line prowadzone przez specjalistów)
  • Badania genetyczne – dzięki laboratorium genetycznemu CM MEDYK istnieje możliwość badań genetycznych określających indywidualne predyspozycje do zachorowalności na wybrane choroby nowotworowe
  • Badania profilaktyczne:
    • dostęp po bezpłatnych badań profilaktycznych (mammografia, cytologia, samobadanie piersi, samobadanie jąder, kolonoskopia)
    • dostęp do specjalistów onkologii
    • dostęp do dodatkowych badań diagnostycznych np. badania krwi, gastroskopia, dermatoskopia i inne

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów