Profilaktyka

Projekty realizowane przez Klaster dedykowane profilaktyce dotyczą wybranych dziedzin medycyny. Głównym celem działań jest stworzenie lub promocja już istniejących programów profilaktycznych.

Obecnie realizujemy projekt dotyczący onkologii.

W dobie pandemii lęk przed zachorowaniem na COVID19 oraz ograniczenie w dostępie do podstawowych świadczeń medycznych spowodował drastyczny spadek wykrywalności nowotworów w Polsce. Dodatkowo niepokój społeczny związany z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV2 powoduje naturalne wyparcie potrzeby regularnego wykonywania badań profilaktycznych co przekłada się bezpośrednio na przesunięcie odsetka rozpoznań zachorowań na nowotwory złośliwe w kierunku rozpoznań w zaawansowanym, pełnoobjawowym stadium choroby. W świetle aktualnej sytuacji epidemiologicznej i społecznej kluczowe wydają się być działania zmierzające do skrócenia dostępu do szybkiej diagnostyki oraz bezpośredniej konsultacji onkologicznej. Równie istotne jest ciągłe, aktywne prowadzenie bezpośrednich akcji promocyjnych dotyczących czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do badań profilaktycznych. Dodatkowo działania zmierzające do wczesnego wykrycia choroby nowotworowej u pacjentów bez- lub skąpo-objawowych dają szansę na uzyskanie większego odsetka wyleczeń całkowitych.

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów