Informatyzacja medyczna osób po 55 roku życia

Szybki postęp cywilizacyjny powoduje wykluczenie cyfrowe seniorów. Nieumiejętność odnalezienia się w świecie technologii, staje się coraz większym ciężarem dla osób starszych. Potrzeba ucyforowienia tej grupy społecznej w dobie pandemii staje się jeszcze pilniejsza, zważywszy na wdrożone udogodnienia w zakresie e-medycyny oraz przeniesienia wizyt lekarskich (oraz innych usług medycznych, prozdrowotnych) do strefy online. Projekt skierowany jest także do zainteresowanych pacjentów w przedziale wiekowym od 55 roku życia.

Celem projektu jest:

 • Usamodzielnienie osób po 55 roku życia w zakresie umiejętności obsługi narzędzi niezbędnych do poruszania się w podstawowym obszarze e-medycyny poprzez:
  • Dostarczenie narzędzi mobilnych
  • Edukację bezpośrednią
  • E-learnig
  • Wolontariacką opiekę nad osobami po 55 roku życia
 •  Zwiększenie bezpieczeństwa mieszańców poprzez:
  •  propagowanie wdrażania ICE oraz uzupełnianie ratunkowych informacji medycznych w smartfonach
  • wyodrębnienie grupy pacjentów podwyższonego ryzyka, którzy zostaną objęci kompleksową opieką z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta.
  • (w dalszej przyszłości) Miasteczko Asystent Leaving czyli apartamenty monitorowania, opieka pielęgniarska, mieszkania monitorowane, np. czujniki ruchu

Grupa docelowa:

 • Mieszkańcy Podkarpacia w grupie wiekowej 55+
 • Seniorzy – pracownicy Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Pacjenci Centrum Medycznego Medyk
 • Studenci:
  • Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Uniwersytetu Rzeszowskiego),
  • Akademia 50+ (WSIiZ),
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej
 • A także wszyscy zainteresowani w wieku 55+ z terenu województwa podkarpackiego.

Prowadzone szkolenia pozwolą na nabycie umiejętności:

 • założenia i obsługi IKP (Internetowego Konta Pacjenta)
 • zamówienia i skorzystania z e-recepty i e-skierowania
 • odebrania wyników badań
 • zarejestrowania się do lekarza
 • odbycia wideo-konsultacji z lekarzem
 • sprawdzenia w której aptece dostępny jest lek + zamówienie preparatu
 • założenia EKUS (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego)

 

W ramach projektu każdy uczestnik będzie miał wprowadzoną do telefonu kartę ICE (In case of emergency), która w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego lub nagłego wypadku ma na celu informację ratowników, do kogo powinni zadzwonić. ( z boku zdjęcie wyświetlacza telefonu z kontaktem ICF, imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu do kogoś).

Pomożemy stworzyć i nauczyć konfigurować swoją prywatną wirtualną apteczkę, która będzie alarmować o dawkowaniu / braku leków oraz ich terminie ważności.

IKP – Internetowe Konto Pacjenta jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która pozwala szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu.

Na swoim IKP masz możliwość:

 • zobaczyć swoje e-recepty wraz z informacją o dawkowaniu leków
 • znaleźć historię choroby wizyt od 2008 roku opłaconych przez NFZ
 • udostępnienia bliskiej osoby lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków
 • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18 roku życia i

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia i NFZ pod adresem:
www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów