O klastrze

Cele

Główne cele Stowarzyszenia Podkarpackiego Klastera Zdrowia i Profilaktyki to:

1. Opracowywanie (na bazie najbardziej efektywnych wzorców z całego świata oraz własnych) działań w zakresie profilaktyki, szybkiej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia dostosowując się w sposób szybki i elastyczny do bieżących potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podkarpackiego.

2. Realizowanie kompleksowego programu ochrony zdrowia i profilaktyki dla mieszkańców województwa podkarpackiego w obszarach:
a) wykrywania oraz nowoczesnych metod leczenia koronawirusa i innych chorób zakaźnych
b) informatyzacji medycznej seniorów
c) chorób nowotworowych
d) genetyki
e) chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa
f) chorób układu krążenia
g) chorób metabolicznych
h) chorób układu moczowo- płciowego
i) chorób psychicznych
j) telemedycyny

3. Stworzenie sieci współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów medycznych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarze ochrony zdrowia i nowoczesnych rozwiązań technologii medycznej.

4. Wspieranie dotychczasowych działań i inicjatyw władz województwa podkarpackiego w zakresie profilaktyki, szybkiej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia oraz wzmacnianie marki regionu 

 

Projekt utworzenia Stowarzyszenia Podkarpackiego Klastra Zdrowia i Profilaktyki to ponadpartyjna inicjatywa mająca na celu:

  • realizację kompleksowych rozwiązań z zakresu zdrowia i profilaktyki dla mieszkańców regionu
  • wspieranie działań i inicjatyw władz województwa podkarpackiego w zakresie profilaktyki, szybkiej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia
  • wypracowanie inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego z obszaru zdrowia, medycyny i profilaktyki na nową perspektywę finansową UE

Misja

Misją Stowarzyszenia jest realizacja kompleksowych rozwiązań z zakresu zdrowia i profilaktyki dla regionu. Podejmowane działania będą stanowić odpowiedz na wzrastające potrzeby mieszkańców podkarpacia w obszarze medycyny. Jednym z priorytetów Klastra jest kształtowanie polityki senioralnej jako elementu działań zwiększających dostępność do usług medycznych realizowanych w formie hybrydowej oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie będzie realizować przesiewowe projekty medyczne oraz edukację pacjentów w zakresie profilaktyki, wykrywania oraz nowoczesnych metod leczenia chorób zakaźnych ( w tym COVID -19), chorób nowotworowych, chorób psychicznych, chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i układu moczowo- płciowego.

Zarząd Stowarzyszenia

lek. med. Stanisław Mazur, MBA

Prezes Zarządu

Przemysław Wojtas

Członek Zarządu

Leszek Piczak

Członek Zarządu

Partnerzy

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów