COVID-19

Głównym celem działań Klastra w kontekście zakażeń na COVID-19 jest zwiększenie dostępności do szybkich badań przesiewowych w województwie podkarpackim oraz

  • edukacja pracowników i społeczeństwa w zakresie właściwych postaw w celu profilaktyki zakażeń (organizowane szkolenie stacjonarne oraz on-line)
  • wsparcie firm i instytucji przy sporządzaniu i aktualizacji wewnętrznych procedur zakładów pracy dotyczących zasad pracy w okresie pandemii (współpraca on-line)
  • możliwość wykonywania testów przesiewowych oraz bardzo dokładnych testów diagnostycznych – rodzaj testów, lokalizacja i logistyka pobrań ustalana indywidualnie (możliwość pobrań w firmie pracowników np. po przebytych delegacjach lub wyjazdach zagranicznych do stref zagrożonych zachorowaniem bądź pracowników potencjalnie zagrożonych zachorowaniem, mających kontakt z osobą zarażoną)
  • dostęp do szczepień (w najbliższym czasie będziemy rozpoczynać badania kliniczne nad dostępnymi szczepionkami, wprzyszłości będziemy prowadzić szczepienia ochronne)
  • rehabilitacja oddechowa ozdrowieńców po koronawirusie – w placówce CM Medyk przy alei Rejtana 53 zespół dedykowanych fizjoterapeutów prowadzi kompleksową rehabilitację oddechową opracowaną na postawie przeprowadzonych badań funkcjonalnych na ergospirometrze (badania wskażą możliwości funkcjonowania układu oddechowego i krążenia ozdrowieńca, na podstawie których opracowany indywidualne zalecenia)
  • tworzenie mobilnych punktów pobrań do diagnostyki chorób zakaźnych (zwiększenie dostępności do badań -Koronawirus, Grypa, CRP, Paciorkowce typu A – ASO, Chlamydia, Malaria, Borelioza, IgE, Troponina, Testy ciążowe, CK-MB, Test FOB na krew utajoną [do jakościowego oznaczenie krwi utajonej w kale], D-dimery, Mioglobina, Helicobacter, Na nietolerancję glutenu, PSA, Tuberkuloza)

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów