Pion diabetologiczny

Koordynator: dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

 

Zakres realizowanych projektów:

  • Badania przesiewowe pracowników firm i instytucji Podkarpackiego Klastra dla Zdrowia (badania stacjonarne) – badania krwi, badanie z wykorzystaniem analizatora składu masy ciała Tanita
  • Edukacja w zakresie profilaktyki, przyczyn i leczenia otyłości, cukrzycy oraz dyslipidemii (szkolenia on-line)

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów