Pion profilaktyki narządu ruchu

Koordynator: dr Grzegorz Magoń

 

Zakres realizowanych projektów:

  • Edukacja – szkolenia/seminaria/warsztaty (stacjonarnie lub on-line) dedykowane dla pracowników firm/instytucji pożytku publicznego w zakresie fizjoprofilaktyki zmian zwyrodnieniowych i ergonomii ruchu m.in.:
    • wsparcie w indywidualnym określeniu ergonomicznych elementów stanowiska pracy
    • ćwiczenia w pracy – promocja aktywnej przerwy w czasie pracy poprzez wykonywanie dedykowanych dla wybranej grupy pracowników (praca siedząca/praca stojąca) ćwiczeń fizycznych np. filmy instruktażowe
    • szkolenia w zakresie sposobu wykonywania poprawnych wzorców ruchowych w pracy i w domu
  • Badania przesiewowe pracowników – badanie zakresu ruchomości kręgosłupa
    (badania stacjonarne)

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów