Pion telemedycyny

Koordynator: lek. med. Stanisław Mazur

 

Zakres realizowanych projektów:

Głównym projektem realizowanym w ramach pionu telemedycyny jest Informatyzacja medyczna osób po 55 roku życia. Jest to projekt dedykowany dla wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego po ukończeniu 55 roku życia. Celem projektu jest wykształcenie umiejętności informatycznych w zakresie usług i świadczeń medycznych realizowanych w formie hybrydowej w wybranej grupie wiekowej.

Szybki postęp cywilizacyjny powoduje wykluczenie cyfrowe seniorów. Nieumiejętność odnalezienia się w świecie technologii, staje się coraz większym ciężarem dla osób starszych. Potrzeba ucyfrowienia tej grupy społecznej w dobie pandemii staje się jeszcze pilniejsza, zważywszy na wdrożone udogodnienia w zakresie e-medycyny oraz przeniesienia wizyt lekarskich (oraz innych usług medycznych, prozdrowotnych) do strefy online.

Student dla Seniora

Obecnie trwają prace nad podpisaniem umowy między Centrum Medycznym Medyk Sp. z o.o. Sp. k., a Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie realizacji Projektu „Student dla Seniora”. Projekt ten stanowi element większej inicjatywy jaką jest Informatyzacja medyczna osób po 55 roku życia. Głównymi założeniami projektu jest wykorzystanie potencjału kształcącej się kadry medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne) w celu zwiększania samodzielności i bezpieczeństwa seniorów zamieszkujących teren miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego, a także realizacja elementów praktycznych cyklu kształcenia (wybór poszczególnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych danego przedmiotu, które mogą zostać zdobyte w czasie indywidualnych spotkań z seniorami).

·Kontakt·

Biuro Stowarzyszenia
ul. Szopena 15a
35-055 Rzeszów