Projekt E-Senior

22 lutego, 2021

Projekt E-Senior

Informatyzacja medyczna osób po 55 roku życia to jeden z priorytetów Klastra. Realizując naszą misję współpracujemy z różnymi instytucjami, które prowadzą projekty informatyzacji mieszkańców Podkarpacia. Jedną z takich inicjatyw był Projekt pt. „Podkarpacki E-Senior” zrealizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS. Celem projektu było nabycie i przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r.
Zapraszamy do zapoznania się z efektami zrealizowanego projektu. Rozmowa z Prof. Ucz. dr hab. Piotrem Zawadą.

Link do wywiadu: https://youtu.be/oynxb-IrKwM