Spotkanie robocze I

25 lipca, 2020

Dwór Ostoya

Dnia 25 lipca 2020 roku w Dworze Ostoya spotkały się osoby zaangażowane w utworzenie Stowarzyszenia dedykowanego działaniom profilaktycznym i medycznym organizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na spotkaniu lek. med. Stanisław Mazur przedstawił wiodące założenia działalności klastra, zaś dr Artur Grzesik propozycję Statutu Stowarzyszenia. Spotkanie zakończono poczęstunkiem i integracją na otwartej przestrzeni, którą dysponuje Dwór Ostoya.