Spotkanie założycielskie

10 lipca, 2020

Instytut Piękna IP CLINIQ

W dniu 10 lipca bieżącego roku w Instytucie Piękna IP CLINIQ zorganizowano spotkanie założycielskie Podkarpackiego Klastra Zdrowia i Profilaktyki. Na spotkanie zaproszono reprezentację kluczowych firm i jednostek samorządowych, które wyraziły się chęć współtworzenia Stowarzyszenia, m.in. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Medyczne MEDYK, Amer-Pol, Hotel Arłamów, B&P Engineering, G2A Arena, Daglass, Zakłady Magnezytowe w Ropczycach, NTM Szpital św. Rodziny oraz Miasto Rzeszów. Na spotkaniu każda z zaproszonych osób przedstawiła profil działalności firmy, a następnie dr Artur Grzesik zapoznał wszystkich ze strategią działania nowotworzonego Klastra, celami i harmonogramem działań. Na koniec spotkania podpisano listy intencyjne wyrażające chęć współpracy.